statystyki
  • Odwiedziło nas: 311872 osób
  • Do końca roku: 218 dni
  • Do wakacji: 27 dni
poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

kalendarium Sobota, 2017-05-27
Imieniny:
Amandy, Jana

Historia szkoły

Jesteś tu: » Historia szkoły

1996 rok

Ksiądz dr Henryk Eliasz, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, zwraca się z prośbą do s. Marii Pioskowik, Inspektorki  Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki o skierowanie sióstr do pracy duszpasterskiej w parafii.

1998 rok

3 marca ksiądz proboszcz zwraca się do Księdza Biskupa Władysława Ziółka o pozwolenie na erygowanie domu zakonnego przy parafii. 25 marca przychodzi pozytywna odpowiedź wraz z błogosławieństwem. 24 czerwca dyrektorką nowego domu zostaje s. Jadwiga Pruska. 15 sierpnia Matka Generalna dekretem eryguje nową placówkę pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego”. 24 sierpnia oficjalnie rozpoczyna działalność wspólnota Sióstr w Piotrkowie Trybunalskim. Siostry zamieszkują w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku parafialnym (tzw. „nowej  plebanii”). Siostry podejmują pracę w parafii jako katechetki w trzech szkołach podstawowych: w szkole nr 13 klasy I i II oraz    w szkole nr 2 i 7 klasy I i II. Powstaje też schola licząca 45 dziewcząt.

1999 rok

Na początku roku ksiądz proboszcz użycza część pierwszego piętra drugiego budynku, tzw. „starej plebani” w celu otwarcia przedszkola. Pomieszczenia wymagają  adaptacji i po wielu trudach oraz pomocy dobrodziejów  1 września   rozpoczyna działalność Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek. / 26 dzieci/

2000 rok

Następny rok upływa na adaptacji dalszych pomieszczeń dla przedszkola. I tak od września powstaje druga grupa przedszkolna, następuje też wymiana sióstr i przybywają nowe obowiązki duszpasterskie. S Jadwiga Pruska –  obok pracy katechetycznej w szkole nr 2 – pełni funkcję doradcy metodycznego ds katechezy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Została mianowana przez wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka na prośbę wizytatora łódzkiego – księdza Józefa Fijałkowskiego. Do obowiązków doradcy należy prowadzenie warsztatów, kursów i dni skupień dla katechetów regionu piotrkowskiego, tomaszowskiego i bełchatowskiego.

2001 rok

Trwają dalsze przygotowania pomieszczeń przedszkolnych w budynku „starej plebanii” na całym pierwszym piętrze oraz dwóch sal na parterze dla klasy „O”. W roku szkolnym 2001/2002 Przedszkole obejmuje już trzy grupy – razem 68 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują siostry: s. Łucja Sulska (grupa 3-4 latków),   s. Elżbieta Błońska (grupa „0”) oraz pani Ewelina Rejniak (grupa 5-latków).

2002 rok

Przedszkole funkcjonuje już w pełni i powstaje myśl o Katolickiej Szkole Podstawowej. Odbywają się spotkania       z  prezydentem i radnymi miasta. Głównym inicjatorem powstania szkoły jest ksiądz proboszcz Henryk Eliasz, dopingowany prośbami rodziców przedszkolaków, szczególnie klasy „O”. 7 lutego szkoła zostaje wpisana do ewidencji szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. 1 września Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczyna działalność            w dawnych salach katechetycznych w kościele.

2003-2006

Każdego roku przygotowywane są kolejne sale lekcyjne. Każda klasa ma swoją pracownię, uczniowie korzystają      z  pracowni komputerowej i sali gimnastycznej oraz ze świetlicy połączonej z biblioteką szkolną (wykorzystane zostają na ten cel i odpowiednio przystosowane „balkony” po obu stronach głównego ołtarza).

2007 rok

Rok 2007/2008 -  istnieje już „cała” 6-letnia Katolicka Szkoła Podstawowa. Należy podkreślić, że w kwietniu 2008 roku po raz pierwszy sprawdzian piszą uczniowie klasy VI (18 uczniów). Nasi szóstoklasiści osiągają wyniki powyżej średniej krajowej. Ksiądz proboszcz Jerzy Grodzki z wielkim zaangażowaniem podejmuje przebudowę części dolnego kościoła na pomieszczenia gimnazjum katolickiego. Pomysł popierają rodzice 6-klasistów oraz oczywiście dyrektor - s. Jadwiga Pruska.             

2008 rok

Trwają dalsze prace remontowo-budowlane, aby zdążyć na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. I tak w roku szkolnym 2008/2009 dzięki poparciu księdza proboszcza Jerzego Grodzkiego rozpoczyna działalność Gimnazjum Katolickie.  I klasa gimnazjalna liczy 14 osób. Od września funkcjonuje już Zespół Szkół św. Jana Bosko, w skład którego wchodzą Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie. Organem prowadzącym jest parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego reprezentowana przez Księdza Proboszcza  Jerzego Grodzkiego. Dyrektorem Zespołu Szkół jest  s. Jadwiga Pruska.

2009 rok

Nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczyna 175 uczniów w całym Zespole Szkół: 139 uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej i 36 uczniów w Gimnazjum Katolickim.  W środowisku piotrkowskim szkoła cieszy się wielkim zainteresowaniem  i uznaniem władz miasta oraz okolicznych mieszkańców. Celem Szkoły jest wychowanie ludzko-chrześcijańskie, które daje uczniom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości  i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim. Przyjmuje uczniów takimi jakimi są, doceniając dobro, jakie tkwi w każdym z nich. Stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem.  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło sportowe, taneczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna i chór szkolny.

2010 rok

Nowy rok szkolny 2010/2011 - ostatni rok nauki rozpoczynają uczniowie, którzy tworzyli pierwszą klasę w 2002r. Czeka ich egzamin gimnazjalny - pierwszy taki egzamin dla calego Zespołu Szkół św. Jana Bosko. Okazało się, że kolejna nasza VI klasa uzyskała najlepsze wyniki w sprawdzianie 6-klasisty. A po egzaminie gimnazjalnym nasza 14 uczniów uzyskała najlepsze wyniki wśród piotrkowskich gimnazjów.

2011 rok

W roku szkolnym 2011/2012 przypada 10 -lecie istnienia naszej placówki. Jedni uczniowie odchodzą, a przychodzą nowe roczniki. We wrześniu naukę rozpoczęło 196 uczniów - 132 w Katolickiej Szkole Podstawowej i 64 w Gimnazjum Katolickim. Dyrektorem szkoły jest s. Jadwiga Pruska.

2012 rok

Rozpoczynamy drugą dekadę działalności naszej szkoły. W  szkole podstwowej nowy rok szkolny ropoczęło 134 uczniów, a gimnazjum - 62 uczniów.

Dzień Matki

"Mama to osoba, która kocha nas tak bardzo, że czasem nie rozumiemy jej miłości. Mama to osoba, która sprawia, że czujemy się najlepsi... Czujemy, że nie ma lepszych od nas. Mama jest osobą, dla której szczęściem jest nasz uśmiech. I która cierpi, gdy jest nam smutno. Mama jest osobą, która nas wspiera. Mama... Mama jest wszystkim."

Dzień Matki
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl