Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 442182
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

Szkoła jest przedłużeniem wychowania domowego

 

STRUKTURA SZKOŁY:

 

ORGAN PROWADZĄCY - Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego     

 ks.dr proboszcz Stanisław Nowacki

 DYREKTOR SZKOŁY -s. mgr Dorota  Oświecińska 

 

NASZE CELE

  - integralne wychowanie ludzko-chrześcijańskie

 - wszechstronna i gruntowna edukacja

 - indywidualne traktowanie każdego ucznia

- pomoc, by każdy uczeń stawał się: osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w rzeczywistości dzisiejszej i przekształcać ją

 

TOŻSAMOŚĆ SZKOŁY

- przyjmuje uczniów takimi, jakimi są,

- docenia dobro jakie tkwi w każdym,

- ofiarowuje przyjazną obecność,

- stwarza środowisko wychowawcze z klimatem rodzinnym i radością

 

WSPÓLNOTA WYCHOWAWCZA:   nauczyciele, rodzice, uczniowie 

 

WYCHOWANIE MORALNE : odpowiedzialność za czyny i słowa, wrażliwość na potrzeby drugiego, uczciwość

WYCHOWANIE RELIGIJNE: życie w zgodzie z przykazaniami, świadectwo wiary w szkole i poza szkołą

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE: miłość do Ojczyzny, pielęgnowanie cnót obywatelskich, szacunek dla symboli i języka ojczystego

  •  

    WYCHOWANIE KULTURALNE: dbałość o kulturę osobistą i środowiska, umiejętność oceny kultury narodowej, szacunek dla innych kultur

WYCHOWANIE SPOŁECZNE: szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność współpracy z ludźmi, szacunek dla pracy

 

WYCHOWANIE PRORODZINNE: postawa szacunku wobec członków rodziny, postawa odpowiedzialności za rodzinę, postawa zaangażowania w życie rodzinne

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE: promowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie wolnego czasu, wychowanie do kultury fizycznej, troska o ochronę środowiska naturalnego

 

ZAPRASZAMY!!!