Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 442215
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 187 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Drodzy Uczniowie i Rodzice

 1. Szkoła jest wspólnotą.
  Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 2. Wszyscy się szanujemy.
  Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 4. Niczego nie ukrywamy.
  Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 5. Zawsze reagujemy.
  Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 6. Nauczyciel nie jest sam.
  Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
  Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 8. Rodzice są z nami.
  Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 9. Mamy sojuszników.
  Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 10. Nagradzamy dobre przykłady.
  Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Bardzo istotnym elementem pracy pedagoga szkolnego są spotkania i rozmowy z rodzicami. W dzisiejszych czasach, gdy komunikacja międzyludzka ma charakter powierzchowny i zdawkowy, gdy nikt dla nikogo nie ma czasu, pedagog może stać się tą osoba, która nie ferując wyroków postara się zrozumieć problemy, zmartwienia i frustracje rodzica. Może być tą osobą, której bez skrępowania można przedstawić własne, nawet błędne rozumienie wielu spraw, i która nie ma co prawda gotowych rozwiązań, ale potrafi zasugerować alternatywne sposoby postępowania i wychodzenia z trudnych sytuacji.

DRODZY UCZNIOWIE!

W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie, czy popychanie.
Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy gdy:

 • jesteś przezywany

 • ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat

 • jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki

 • ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy

 • ktoś kradnie Twoje pieniądze

 • w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie

 • dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony

 • nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców

  Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić przykrość, złośliwie komentują:

 • Twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania

 • to, że dobrze się uczysz

 • to, że uczysz się gorzej

 • to, że nie masz pieniędzy

 • Twoją popularność w szkole

 • nosisz okulary, aparat korygujący uzębienie lub aparat słuchowy

 • masz wadę wymowy lub dysleksję

  Pamiętaj - niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i dokuczanie, to nie Twoja wina. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób.