Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 440753
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni

WAŻNE TELEFONY

Jeżeli masz jakiś problem, z którym nie możesz sobie poradzić. Jeżeli nie możesz się uwolnić od jakichś uzależnień. Jeżeli krępujesz się o coś zapytać osób z twojego otoczenia. Jeżeli chciałbyś pomóc swoim bliskim w trudnej sytuacji, a nie wiesz jak to zrobić.

 

ZAPAMIĘTAJ!

 

Zawsze możesz uzyskać pomoc i poradę ludzi kompetentnych.Możesz to zrobić anonimowo bez narażenia się na niepotrzebne uwagi i obawy,

że o twoich sprawach będą wiedzieli wszyscy.

 

Pod niżej zamieszczonymi numerami czekają ludzie, którzy naprawdę chcą Ci pomóc!

 

WAŻNE TELEFONY

 

 

Policyjny telefon zaufania 44/ 647-90-90

 

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111

 

Telefon zaufania dla ofiar i świadków przemocy szkolnej 801 171 701

 

Stowarzyszenie Civitas Christiana - Biuro Informacji i Dokumentacji Nowych Ruchów Religijnych i Sekt

42/ 631-04-91

 

Straż Miejska tel alarmowy 986; 44/ 732 37 61 (-62)

 

Całodobowy numer antykorupcyjny 44/ 647-91-92

 

Całodobowy telefon antynarkotykowy 44/ 647-94-44

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 44/ 646-53-16

 

Gabinet psychologii klinicznej i wychowawczej "Medyk" 606 457 262

 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 604 248 476; 44/ 646-58-76

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 44/ 733-90-03(-04, -05); 649-57-59

 

MOPR – Centrum Rehabilitacji Spolecznej Osób Niepełnosprawnych 44/ 649 65 35, 733 90 06

 

MOPR – Zespół Świadczeń Rodzinnych 44/ 732 37 25

 

MOPR – Zespół Dodatków Mieszkaniowych 44/ 647 24 11

 

MOPR – Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 44 / 733 63 60

 

MOPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (porady: terapeuta-poniedziałek, pedagog-wtorek, psycholog-środa, radca prawny-czwartek)

44/ 647 43 62

 

MOPR – Środowiskowy Dom Samopomocy 44/ 649 29 03

 

MOPR – Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 44/ 733 90 07

 

Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny 44/ 733 91 00, 733 91 55

 

Dom Dziecka 44/ 733 90 09

 

Pogotowie Opiekuńcze 44/ 733 91 92

 

Pomarańczowa Linia - Pomoc dla dzieci i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz dla ich rodziców 44/ 733-92-00

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” 44/ 647 76 53

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 44/ 646 14 87

 

Dom Pomocy Społecznej 44/ 647 51 73