Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 440818
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

1996 rok

Ksiądz dr Henryk Eliasz, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, zwraca się z prośbą do s. Marii Pioskowik, Inspektorki Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki o skierowanie sióstr do pracy duszpasterskiej w parafii.

1998 rok

3 marca ksiądz proboszcz zwraca się do Księdza Biskupa Władysława Ziółka o pozwolenie na erygowanie domu zakonnego przy parafii. 25 marca przychodzi pozytywna odpowiedź wraz z błogosławieństwem. 24 czerwca dyrektorką nowego domu zostaje s. Jadwiga Pruska. 15 sierpnia Matka Generalna dekretem eryguje nową placówkę pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego”. 24 sierpnia oficjalnie rozpoczyna działalność wspólnota Sióstr w Piotrkowie Trybunalskim. Siostry zamieszkują w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku parafialnym (tzw. „nowej  plebanii”). Siostry podejmują pracę w parafii jako katechetki w trzech szkołach podstawowych: w szkole nr 13 klasy I i II oraz    w szkole nr 2 i 7 klasy I i II. Powstaje też schola licząca 45 dziewcząt.

1999 rok

Na początku roku ksiądz proboszcz użycza część pierwszego piętra drugiego budynku, tzw. „starej plebani” w celu otwarcia przedszkola. Pomieszczenia wymagają  adaptacji i po wielu trudach oraz pomocy dobrodziejów  1 września   rozpoczyna działalność Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek. / 26 dzieci/

2000 rok

Następny rok upływa na adaptacji dalszych pomieszczeń dla przedszkola. I tak od września powstaje druga grupa przedszkolna, następuje też wymiana sióstr i przybywają nowe obowiązki duszpasterskie. S Jadwiga Pruska –  obok pracy katechetycznej w szkole nr 2 – pełni funkcję doradcy metodycznego ds katechezy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Została mianowana przez wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka na prośbę wizytatora łódzkiego – księdza Józefa Fijałkowskiego. Do obowiązków doradcy należy prowadzenie warsztatów, kursów i dni skupień dla katechetów regionu piotrkowskiego, tomaszowskiego i bełchatowskiego.

2001 rok

Trwają dalsze przygotowania pomieszczeń przedszkolnych w budynku „starej plebanii” na całym pierwszym piętrze oraz dwóch sal na parterze dla klasy „O”. W roku szkolnym 2001/2002 Przedszkole obejmuje już trzy grupy – razem 68 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują siostry: s. Łucja Sulska (grupa 3-4 latków),   s. Elżbieta Błońska (grupa „0”) oraz pani Ewelina Rejniak (grupa 5-latków).

2002 rok

Przedszkole funkcjonuje już w pełni i powstaje myśl o Katolickiej Szkole Podstawowej. Odbywają się spotkania z  prezydentem i radnymi miasta. Głównym inicjatorem powstania szkoły jest ksiądz proboszcz Henryk Eliasz, dopingowany prośbami rodziców przedszkolaków, szczególnie klasy „O”. 7 lutego szkoła zostaje wpisana do ewidencji szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. 1 września Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczyna działalność w dawnych salach katechetycznych w kościele.

2003-2006

Każdego roku przygotowywane są kolejne sale lekcyjne. Każda klasa ma swoją pracownię, uczniowie korzystają      z  pracowni komputerowej i sali gimnastycznej oraz ze świetlicy połączonej z biblioteką szkolną (wykorzystane zostają na ten cel i odpowiednio przystosowane „balkony” po obu stronach głównego ołtarza).

2007 rok

Rok 2007/2008 -  istnieje już „cała” 6-letnia Katolicka Szkoła Podstawowa. Należy podkreślić, że w kwietniu 2008 roku po raz pierwszy sprawdzian piszą uczniowie klasy VI (18 uczniów). Nasi szóstoklasiści osiągają wyniki powyżej średniej krajowej. Ksiądz proboszcz Jerzy Grodzki z wielkim zaangażowaniem podejmuje przebudowę części dolnego kościoła na pomieszczenia gimnazjum katolickiego. Pomysł popierają rodzice 6-klasistów oraz oczywiście dyrektor - s. Jadwiga Pruska.             

2008 rok

Trwają dalsze prace remontowo-budowlane, aby zdążyć na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. I tak w roku szkolnym 2008/2009 dzięki poparciu księdza proboszcza Jerzego Grodzkiego rozpoczyna działalność Gimnazjum Katolickie.  I klasa gimnazjalna liczy 14 osób. Od września funkcjonuje już Zespół Szkół św. Jana Bosko, w skład którego wchodzą Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie. Organem prowadzącym jest parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego reprezentowana przez Księdza Proboszcza  Jerzego Grodzkiego. Dyrektorem Zespołu Szkół jest  s. Jadwiga Pruska.

2009 rok

Nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczyna 175 uczniów w całym Zespole Szkół: 139 uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej i 36 uczniów w Gimnazjum Katolickim.  W środowisku piotrkowskim szkoła cieszy się wielkim zainteresowaniem  i uznaniem władz miasta oraz okolicznych mieszkańców. Celem Szkoły jest wychowanie ludzko-chrześcijańskie, które daje uczniom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości  i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim. Przyjmuje uczniów takimi jakimi są, doceniając dobro, jakie tkwi w każdym z nich. Stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem.  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło sportowe, taneczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna i chór szkolny.

2010 rok

Nowy rok szkolny 2010/2011 - ostatni rok nauki rozpoczynają uczniowie, którzy tworzyli pierwszą klasę w 2002r. Czeka ich egzamin gimnazjalny - pierwszy taki egzamin dla calego Zespołu Szkół św. Jana Bosko. Okazało się, że kolejna nasza VI klasa uzyskała najlepsze wyniki w sprawdzianie 6-klasisty. A po egzaminie gimnazjalnym nasza 14 uczniów uzyskała najlepsze wyniki wśród piotrkowskich gimnazjów.

2011 rok

W roku szkolnym 2011/2012 przypada 10 -lecie istnienia naszej placówki. Jedni uczniowie odchodzą, a przychodzą nowe roczniki. We wrześniu naukę rozpoczęło 196 uczniów - 132 w Katolickiej Szkole Podstawowej i 64 w Gimnazjum Katolickim. Dyrektorem szkoły jest s. Jadwiga Pruska.

2012 rok

Rozpoczynamy drugą dekadę działalności naszej szkoły. W  szkole podstwowej nowy rok szkolny ropoczęło 134 uczniów, a gimnazjum - 62 uczniów.

2016 rok

W roku szkolnym 2016/2017 dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi otworzyliśmy nowoczesna eko-pracownię, z trzecią już w naszej placowce tablicą interaktywną. Pracownia służy wszystkim uczniom i szkoly podstaowwej, i gimnazjum oraz nauczycielom.

2017 rok

W związku z reformą edukacji w nowy rok szkolny 2017/2018 wkraczamy jako Katolicka Szkola Podstawowa im. św. Jana Bosko z oddziałami gimnazjalnymi – razem 166 uczniów.