Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 442124
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 187 dni

regulamin 7 edycji

Zespół Szkół św. Jana Bosko                                                                                                                  20 .10.2016 Piotrków Trybunalski

ul. Armii Krajowej 19

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Szczęść Boże

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół salezjańskich i świetlic do wzięcia udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego poświęconemu Naszemu Patronowi. Zgodnie z tradycją Naszej Szkoły, jak co roku, 5 lutego 2017 organizujemy dzień Patrona naszej placówki - św. Jana Bosko. Oprócz tradycyjnego montażu słowno-muzycznego, chcemy ten dzień uświetnić w kościele i szkole wystawą prac uczniów, nie tylko z naszej placówki.

Wybrana przez nas myśl przewodnia konkursu zachęca do wspólnej radosnej zabawy z poczuciem humoru. Inspiracją do wypowiedzi plastycznych niech będzie myśl św. Jana Bosko:

Radość sposób na życie”

Radość należy do podstawowych elementów ludzkiego życia. Jest ona czymś tak nieodzownym, że gdyby jej zabrakło, ludzka egzystencja pozbawiona byłaby piękna

i harmonii. To dzięki niej można zapomnieć o troskach, a w codziennym życiu odkrywać na nowo sens wartości. Bez radości nie można żyć po chrześcijańsku, gdyż religia chrześcijańska odznacza się radością w Panu.

Pragniemy, aby prace konkursowe ukazywały radość, mającą swe źródło w Bogu, swobodną, szczerą i pociągającą, otwartą na drugiego człowieka, ułatwiającą kontakty mimo różnicy poglądów.

Człowiek radosny z zapałem podejmuje zaplanowane dzieło,
nie zniechęca się i nie załamuje w sytuacjach krytycznych, lecz z optymistycznym uporem dąży do jego realizacji.

 

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół św. Jana Bosko:

s. Dyrektor Jadwiga Pruska,

nauczyciel plastyki p. Iwona Sobańska,

nauczyciel jęz. polskiego p. Agnieszka Małachowska

przy współudziale: Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Cele Konkursu:

 • przybliżenie dzieciom i młodzieży filozofii św. Jana Bosko i wartości jego systemu wychowawczego

 • popularyzacja jego myśli i założeń związanych z pracą z młodzieżą

 • rozwijanie u dzieci postaw związanych z krzewieniem dobra i radości

 • stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych św. Janowi Bosko, która będzie prezentowana w naszej parafii

 • promocja pracowni i placówek, w których odbywają się interesujące zajęcia, powstają ciekawe, oryginalne prace.

 

Dyrektor Zespołu Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim

s. mgr Jadwiga Pruska

Warunki udziału w konkursie:

 

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, świetlic prowadzonych przez siostry

 2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: I-III, IV- VI, I- III gimnazjum

 3. Obowiązuje format pracy A3 i A4 (podłoże pracy dowolne)

 4. Praca powinna być wykonana zgodnie z regulaminem

 5. Można stosować dowolne techniki wykonania

 6. Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe

 

Kryteria oceny:

 

 1. Kompozycja plastyczna

 2. Elementy dekoracyjne i kolorystyka

 3. Pomysłowość, indywidualizm, ale przede wszystkim zgodność z tematem

 

Termin nadsyłania prac – 10 stycznia 2017r.

 

Szczegółowe pytania prosimy kierować do:

 

 • nauczyciela plastyki w Zespole Szkół św. Jana Bosko - p. Iwony Sobańskiej (tel.503 056 543)

 • nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół św. Jana Bosko - p. Agnieszki Małachowskiej (tel. 691 529 559)

 • lub sekretariatu szkoły – p. Beata Dybowska tel. 44 647 60 97

 • o terminie rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy e-mailem

 

 

 

Każda praca powinna być opisana czytelnie, według wzoru, pismem drukowanym.

 

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES :

 

 

 

Zespół Szkół Św. Jana Bosko

ul. Armii Krajowej 19

97- 300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

tel./ fax 44 647 60 97,

www.zsjb.szkolnastrona.pl

e-mail: katolickasp19@wp.pl

z dopiskiem “Jan Bosko”

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU “JAN BOSKO”

 

NAZWISKO....................................................................................................................

IMIĘ..................................................................... KLASA i WIEK …...................

TYTUŁ PRACY .............................................................................................................

ADRES SZKOŁY/INSTYTUCJI ..................................................................................

ULICA .............................................................................................................................

MIASTO (KOD) ..............................................................................................................

TELEFON SZKOŁY ......................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA KONKURSU SZKOLNEGO

..........................................................................................................................................

E-MAIL: SZKOŁY.....................................................................................................

 

 • Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przesyłki.

 • W konkursie nie biorą udziału prace przesłane pocztą elektroniczną.

 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością

organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania (w załączeniu zgody

na publikację prac)

.

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs JAN BOSKO, organizowany przez Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalski, została wykonana samodzielnie przez:

 

.............................................................................................................

imię i nazwisko autora pracy / klasa i wiek

 

............................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby Konkursu JAN BOSKO przez Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

 

.........................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica /opiekuna

 

Oświadczam, że z chwilą nagrodzenia złożonej na Konkurs JAN BOSKO pracy, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy na organizatora Konkursu zgodnie z warunkami Konkursu

 

.........................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

 

pieczątka szkoły