Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 442195
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni

pierwsza pomoc 2015

24 i 27 marca 2015 roku zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Uczniowie uczyli się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne takie jak: Manekiny MiniAnia i LittleAnia, prezentacje multimedialne, apteczki. Spotkania poprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni działający przy Piotrkowskim Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA''.

Celem szkolenia było zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

24 marca uczniowie szkoły podstawowej, podzieleni na grupy: klasy III i IV, klasy I i II oraz klasy V i VI – poznali podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą oraz ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Przypomnieli numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji, a także nauczyli się przeprowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku.

W trakcie praktycznych ćwiczeń uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej.

27 marca gimnazjaliści usystematyzowali posiadaną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz poszerzyli ją o nowe elementy. Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela za nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym na miejscu wypadku. Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc, zapoznali się z tzw. „łańcuchem przeżycia”, oceniali, czy osoba poszkodowana oddycha, ćwiczyli na fantomie uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze, a także tzw. „pozycję boczną ustaloną”. Poznali zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka oraz osoby dorosłej. Ponadto omówiono rodzaje ran oraz pokazano sposoby ich opatrywania. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami udzielania pomocy w przypadku krwotoków, przy zakrztuszeniach, ukąszeniach, omdleniach, ataku epilepsji, oparzeniach, złamaniach i zwichnięciach.