Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 442050
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni

SL SALOS RP im. św. Jana Bosko

W 2018 roku nasz SALOS otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania na następujące zajęcia: 

1. zajęcia upowszechniające sporty zimowe w wys. 10.000,-zł (realizowane w okresie styczeń-marzec 2018)

2. zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej w wys. 5.500,-zł (realizowane w okresie (luty-grudzień 2018)

3. zajęcia sport dla wszystkich w wys. 10.000,-zł (realizowane w okresie kwiecień-grudzień 2018)

 

 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (SL SALOS RP im. św. Jana Bosko) 

 ul. Armii Krajowej 19

 97-300 Piotrków Trybunalski

 tel. 44 - 647 60 97

 NIP 771-289-33-86

 REGON 368124719

 wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod pozycją 33 w dniu 21.08.2017r.

 konto:

 SGB-Bank Spółka Akcyjna O/Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 81

 43 1610 1319 2107 0380 0190 0001

 składki uczestników zajęć sportowych można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto podając imię i nazwisko oraz za jaki miesiąc jest wpłata

                      

SZUKAJ NAS NA FACEBOOK-u:

SL SALOS RP im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim