Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 442030
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 187 dni

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorzadu Uczniowskiego
rok szkolny 2017/2018

 

Opiekunki SU: Sylwia Bednarek, Agnieszka Flasza, Agnieszka Małachowska, Iwona Sobańska

 

Zadania i sposób realizacji

Termin realizacji

Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego
Organizacja spotkania:

 • wybór Rady Samorządu Uczniowskiego

 • ustalenie terminów zebrań Rady SU

Wrzesień 2017

Wspólne opracowanie planu działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018. Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Wrzesień 2017

Dokumentowanie działalności Samorządu:

Sprawozdania półroczne i roczne.

Styczeń
Czerwiec 2018

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu.
Apel informacyjny.

Ustalenie harmonogramu zadań i określenie ich terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

Wrzesień

 

Przypomnienie zawartości szkolnych dokumentów:

 • Statut szkoły

 • Plan wychowawczy szkoły

 • Wewnątrzszkolny system oceniania

Wrzesień
Październik 2017

Dbanie o estetykę szkoły i otoczenia:

 • Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych (np. przynoszenie krzeseł do auli i innych sprzętów, pomoc przy wykonywaniu dekoracji itp.)

 • Dyżury przy rozdawaniu mleka.

Cały rok

Otaczanie opieką uczniów mających problemy w nauce

Udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Organizacja pomocy koleżeńskiej doraźnej i stałej (współpraca ze świetlicą), pomoc w bibliotece, tydzień dobroci dla zwierząt, „Swapshop” – wymiana rzeczy, zbiórka pieniędzy na restaurację zabytkowych nagrobków

Cały rok

Przestrzeganie zasad "bezpiecznej szkoły"
(realizacja tematyki o bezpieczeństwie, stop uzależnieniom, stop agresji, podczas porannych słówek)

Cały rok

Bezpieczeństwo w naszej szkole - zasady zachowania na przerwie i na lekcji.

Co najmniej 2 razy w roku

Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje (konkurs plastyczny i literacki, pogadanki na słówku, gazetki)

Styczeń, czerwiec 2018

Profilaktyka zdrowia

Cały rok

Organizacja okolicznościowych imprez szkolnych, konkursów, dyskotek i innych inicjatyw SU:

 • Wrzesień 2017 r. Wybory do samorządu uczniowskiego oraz prezentacja wyników wyborów do SU podczas Słówka

 • Wrzesień 2017 r. Dzień Chłopaka – zakup drobnych upominków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, życzenia dla wszystkich chłopców podczas porannego „Słówka”

 • Współpraca przy Pasowaniu Pierwszoklasistów – zakup drobnych upominków

 • Dzień Edukacji Narodowej – część artystyczna, drobne upominki dla nauczycieli

 • Znicz i kwiaty z okazji 1 listopada złożone na grobach żołnierskich

 • Narodowe Święto Niepodległości – spotkanie z pracownikiem muzeum, okolicznościowe wiersze i piosenki, wieczornica

 • Dyskoteka andrzejkowa

 • Mikołajki - ,,Kto jest przebrany, ten nie jest pytany” (czerwony element stroju) – „Swapshop”

 • Wigilia – upominki dla nauczycieli – koperta z Mikołajem

 • Święto Patrona Szkoły – torty dla Jana Bosko

 • Bal karnawałowy

 • Dzień Kobiet – drobne upominki dla wszystkich pań pracujących w szkole

 • Święto Ziemi - elementy stroju w kolorze ,, Eko - zieleni”

 • Pierwszy dzień wiosny – wiosenna rewia mody

 • Wielkanoc – upominki dla nauczycieli – koperta z jajeczkiem

 • Dzień Dziecka – cukierek dla każdego dziecka, dzień bez mundurka

 • Koniec roku szkolnego – upominki dla nauczycieli

 • Kolorowe dni – dni bez mundurka

  • Dzień Chłopca (wrzesień)

  • Mikołajki – stroje podkreślające święto mikołajkowe (6 grudnia)

  • Karnawał – ostatki

  • Dzień Wiosny (dowolne wiosenne kolory) – 21 marca

  • Dzień Ziemi – kolory Ziemi (kwiecień)

  • Dzień Dziecka – 1 czerwca

 • Konkursy i inne inicjatywy przedmiotowe (uzupełniane na bieżąco w trakcie roku szkolnego)

 

 

 

 

Według kalendarza szkoły


Dbanie o estetykę szkoły – kolorowe gazetki
„Na ostatni guzik”

Rok z księdzem Twardowskim

Wrzesień

Nowy rok szkolny – wielkie święto

Początek astronomicznej jesieni – tyle kolorów…

Październik
Dzień Edukacji Narodowej - nauczyciel – twój Anioł Stróż

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – do Świętego Franciszka…

Dzień Jana Pawła II

Listopad

Wszystkich Świętych i Zaduszki

11 listopada - powrót wolności

Dzień Tolerancji – „Inny nie znaczy gorszy”

Grudzień
Czas Adwentu i dodatkowa świeca na ołtarzu

Podobni czy niepodobni do Świętego Mikołaja

Wigilia Bożego Narodzenia

Styczeń
Jan Bosko naszym patronem

Luty
Bezpieczne ferie w górach, w mieście i na wsi

Marzec

Różne oblicza wiosny

Kwiecień

Książka twoim przyjacielem

Maj

Mama, tata i ja…

Czerwiec

Wakacyjna lekcja religii

Ocenie podlega wartość merytoryczna, poprawność polonistyczna, estetyka wykonania (dobór liternictwa, kompozycja tekstu i ilustracji)

 

 

 

 

Cały rok

Jesteśmy uczniami szkoły katolickiej - system wartości chrześcijańskich w naszej szkole z podkreśleniem wartości, którymi powinniśmy kierować się w życiu – pogadanki, słówka, uroczystości szkolne (Patron Szkoły), godziny wychowawcze

Cały rok

Ksiądz Bosko Patron naszej szkoły (konkurs plastyczny)

Styczeń 2018

Wartości naczelne w naszej szkole. Jak stosujemy je na co dzień? – Poranne „Słówka” z udziałem wybranych uczniów

Cały rok