Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 442070
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni

Dla lasu, dla ludzi - z nami bezpiecznie 2018

 

Organizatorem konkursu plastycznego „DLA LASU, DLA LUDZI – Z NAMI BEZPIECZNIE” jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi oraz Nadleśnictwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci w wieku 5-9 lat na terenie administrowanym przez jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w lesie; kształtowanie postaw ekologicznych; zwiększenie zdolności manualnych dzieci;

  • zwiększenie świadomości dzieci w kwestii zasad obyczajowych i prawnych zachowania się w lesie.

Konkurs kierowany jest do przedszkolaków grupy „0” i uczniów szkół podstawowych klas I-III, a warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.

Uczestnik konkursu wykonuje samodzielną pracę w jednej, wybranej przez siebie kategorii tematycznej:

Kategoria 1 Nie niszcz i nie uszkadzaj drzew i krzewów

Kategoria 2 Nie hałasuj w lesie

Kategoria 3 Nie wchodź do lasu gdzie obowiązuje zakaz wstępu ( np. ostoja zwierząt, uprawy leśne do 4 m wysokości, rezerwaty, drzewostany nasienne )

Kategoria 4 Nie płosz zwierząt i nie puszczaj psa luzem,

Kategoria 5 Nie niszcz mienia ( znaków, szlabanów, wiat leśnych, paśników )

Kategoria 6 Nie niszcz grzybów i runa leśnego

Kategoria 7 Nie rozpalaj ognisk w lesie,

Kategoria 8 Nie kradnij drewna,

Kategoria 9 Nie wyrzucaj śmieci do lasu,

Kategoria 10 Nie biwakuj w miejscach niedozwolonych,

Kategoria 11 Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym,

Kategoria 12 Nie niszcz gniazd ptaków i mrowisk

W galerii prace naszych dzieci przygotowane na konkurs.